ข้อควรรู้ก่อนทำการ “ถมดิน”

การถมดินเพื่อสร้างบ้านนั้น ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ จะมาถมกันได้เลยนะคะ

เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้

 

ข้อควรพิจารณาก่อนการถมดิน เบื้องต้น มีดังนี้

1. ประวัติน้ำท่วม พิจารณาจากระดับสูงสุดที่น้ำเคยท่วมถึง เช็คระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยติดต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ และถมดินให้สูงกว่าระดับดังกล่าวเพื่อให้น้ำในบ้านระบายออกได้

 

2. ระดับดินแวดล้อม โดยทั่วไปมักถมสูงกว่าถนนหน้าบ้านประมาณ 50 – 80 ซม. โดยให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเพื่อนบ้านโดยไม่ควรถมดินสูงเกินไป เนื่องจาก

2.1 พื้นลาดที่เชื่อมต่อระหว่างที่ดินของบ้านกับถนนสาธารณะ จะมีความลาดชันมาก

2.2 เกิดปัญหาน้ำไหลท่วมเข้าบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน

2.3 มีค่าใช้จ่ายสูง

2.4 ดินถมที่ระดับสูงกว่า 80 – 100 ซม. อาจเกิดแรงดันจนรั้วเสียหายได้ (หากจำเป็นต้องทำควรปรึกษาวิศวกร)

 

กรณีต้องการให้ระดับพื้นบ้านชั้นล่างอยู่สูงมาก อาจใช้วิธียกใต้ถุนสูงแทนการถมดิน ซึ่งจะได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มด้วยการถมยกระดับดินที่ไม่สูงมาก อาจสร้างบ้านให้ได้พื้นในระดับที่ต้องการ พร้อมทำครีบกันดินให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยถมดินในภายหลังวิธีนี้ช่วยให้ประหยัดดิน โดยสามารถนำดินที่ได้จากการเจาะเสาเข็มมาใช้ถมได้ด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *