ประวัติ

การถมดินเพื่อสร้างบ้านนั้น ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ จะมาถมกันได้เลยนะคะ
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้