Portfolio

โครงการ
โครงการบ้าน กู๊ด วิลเลจ (ตำนาน)

เจ้าของ บริษัท ศูนย์รับออกแบบและก่อสร้าง อนันตากรุ๊ป จำกัด
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
บริษัท ศูนย์รับออกแบบและก่อสร้าง อนันตากรุ๊ป จำกัด
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
จำนวน 5 หลัง
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้างพร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
2.4 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
2 ปี
ปีที่ก่อสร้าง
2020
Image
Image
Image
Image
Image
SCROLL