About Us

ร่วมงานกับเรา

จะเล็กหรือใหญ่ เรายินดีสร้างให้ท่านด้วย
มาตรฐานการทำงานเดียวกัน ชื่อนี้คุณมั่นใจได้
“ศูนย์ฯก่อสร้าง อนันตากรุ๊ป พัทลุง”
More than 2,000 projects completed

ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

บริษัทอนันตา ขึ้นตรงกับภาครัฐ และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พนักงานทุกคนได้สิทธิประกันสังคม
คุ้มครองแรงงานตามกฏหมายกำหนด พร้อมโบนัส และสวัสดิการอีกมากมาย

สมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือทางอีเมลล์ 

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.00 น.

บริษัท ศูนย์รับออกแบบและก่อสร้าง อนันตากรีป จำกัดสำนักงานใหญ่สาแม่งรี (ตรงข้ามศูนย์ไปรษณีย์แม่ขรี)
ที่อยู่ เลงที่63 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษมต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พักลุง 93160

TEL. 081-957-7339,063-245-6553, FAX. 074-610-854, Email. ananta_group@hotmail.com

วิศกร

ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล)
3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
4. หากผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โฟร์แมนควบคุมงาน

ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล)
3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
4. หากผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างก่อสร้าง

ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล)
3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
4. หากผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ศูนย์ฯก่อสร้าง อนันตากรุ๊ป พัทลุง

" ชื่อนี้มีแต่คำว่าคุณภาพ "