Portfolio

โครงการ
บ้านเดี่ยวคสล. ชั้นเดียว

เจ้าของ คุณพันธกานต์ เพชรตีบ
More than 2,000 projects completed

เจ้าของ
คุณพันธกานต์ เพชรตีบ
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
2 ห้องนอน 3 ห้องน้้ำ พร้อมห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องทานอาหาร ห้องครัว และที่จอดรถ 4 คัน
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
5 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง
1 ปี
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image