Portfolio

โครงการ
บ้านพักอาศัยคสล.ชั้นเดียว

เจ้าของ คุณศศิพิมพ์ ฤทธิศักดิ์
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
คุณศศิพิมพ์ ฤทธิศักดิ์
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
3.5 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
1 ปี
ปีที่ก่อสร้าง
2019
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
SCROLL