Portfolio

โครงการ
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

เจ้าของ คุณศรีธิดา สะหาก
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
คุณศรีธิดา สะหาก
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
6 นอน 5 น้ำ
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้างพร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
12.8 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
1 ปี
ปีที่ก่อสร้าง
2019
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
SCROLL