Portfolio

โครงการ
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของ คุณอัชราพร หนูมาก
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
คุณอัชราพร หนูมาก
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
3 นอน 3 น้ำ
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้างพร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
3.7 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
1.5 ปี
ปีที่ก่อสร้าง
2019
Image
Image
Image
Image
Image
SCROLL