Portfolio

โครงการ
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

เจ้าของ ดร.วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ และคุณธัญชนก สุดใหม่
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
ดร.วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ และคุณธัญชนก สุดใหม่
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
-
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้างพร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
5.2 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
1 ปี
ปีที่ก่อสร้าง
2019
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
SCROLL