Portfolio

โครงการ
อาคารโชว์รูมศูนย์บริการด้านรถยนต์

เจ้าของ คุณเรวดี เนรมิตพานิชย์
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
คุณเรวดี เนรมิตพานิชย์
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
-
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้างพร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
2.7 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
1 ปี
ปีที่ก่อสร้าง
2019
Image
Image
SCROLL