Portfolio

โครงการ
โกดังพาณิชย์คสล.ชั้นเดียว

เจ้าของ คุณอัษฎาวุธ สมมาตร
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
คุณอัษฎาวุธ สมมาตร
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ใช้สอย
2 คูหา
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้างพร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
2.8 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
1ปี
ปีที่ก่อสร้าง
2019
Image
Image
Image
Image
Image
SCROLL