Portfolio

โครงการ
อพาร์เมนต์ 5 ชั้น

เจ้าของ คุณสุกานดา คิดตะรักษ์
More than 2,000 projects completed

รายละเอียด

เจ้าของ
คุณสุกานดา คิดตะรักษ์
ทำเลที่ตั้ง
ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ใช้สอย
จำนวน 5 ชั้น
สิ่งที่เราดูแล
ออกแบบ ก่อสร้างพร้อมอาศัย
ค่าก่อสร้าง
19 ล้าน
ระยะเวลาก่อสร้าง
2 ปี
ปีที่ก่อสร้าง
คาดว่า 2020
Image
Image
Image
Image
Image
SCROLL