About Us

ศูนย์ฯก่อสร้าง
อนันตากรุ๊ป พัทลุง

จะเล็กหรือใหญ่ เรายินดีสร้างให้ท่านด้วย
มาตรฐานการทำงานเดียวกัน ชื่อนี้คุณมั่นใจได้
More than 2,000 projects completed

เราเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน
รายเดียวในภาคใต้ที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA)

ผลงานการออกแบบและการก่อสร้างของเราทุกหลังจึงขึ้นตรงต่อสมาคม ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความถูกต้องซื่อสัตย์เพื่อคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจของท่านตลอดไป

ได้รางวัลการันตีจากกระทรวงพลังงาน
ผลงานบ้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่นแห่งชาติปี 2561 

เป็นรางวัลเดียวจากภาคใต้ที่เข้าสู่เวทีระดับประเทศ ยืนยันผลงาน
การสร้างบ้านของอนันตากรุ๊ป

Process Ananta

ขั้นตอนการทำงานของเรา

เราจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ มาตรฐานสากล, ดูบริการของเรา คลิ๊กเลย.

Why Ananta Group ?

ทำไมต้องสร้างบ้านกับอนันตา

Image

อัตราดอกเบี้ย

พิเศษถูกกว่าใครๆ
Image

ควบคุมวิศวกรและสถาปนิก

ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ
Image

ออกแบบโครงสร้าง

ให้ประหยัดพลังงาน
Image

รับประกัน

งานก่อสร้าง
ผลตอบรับจากลูกค้า